Uitnodiging! 
Voor iedereen die meer wil weten over onderwijs aan nieuwkomers, traumasensitief lesgeven en NT2 materialen. 

Op woensdag woensdag 5-6-2024 staan de deuren van Wereldwijs in Stadskanaal voor jou open!
Wereldwijs is een basisschool voor anderstalige leerlingen, waar leerlingen de eerste 40 tot 60 weken onderwijs krijgen in de Nederlandse taal. Daarna stromen ze door naar het regulier onderwijs.

 Het ochtendprogramma is als volgt:

09.00 – 10.00  Powerpoint en uitleg met mogelijkheid tot vragen stellen.

10.00 – 10.30  Materialen inkijken, vragen stellen in informele sfeer.

Leerkrachten schuiven aan waar mogelijk.

10.30 – 10.45  Pauze.

10.45 – 11.45  De praktijk zien, kijk-woordenschat-lessen in de groepen.


In de middag houden we een OPEN HUIS:

13.00-14.00 beknopte uitleg over ons onderwijs met mogelijkheid tot vragen stellen met natuurlijk een rondje door de school. 


Tijdens deze bijeenkomst willen we jou laten kennismaken met onderwijs aan anderstalige leerlingen, zodat je na afloop weet dat:
• Wereldwijs lesgeeft aan kinderen uit het AZC, kinderen die in de gemeente wonen en Oekraïense kinderen verdeeld over 6 groepen.
• er veel aandacht is voor de sociaal emotionele verwerking
• er traumasensitief onderwijs wordt gegeven
• Wereldwijs ondersteuning wil en kan geven aan leerkrachten met een anderstalige leerling in de reguliere groep
• Wereldwijs haar expertise altijd met jou wil delen

Ben je nieuwsgierig geworden? Heb je een hulpvraag? Geef je op en kom naar onze open dag. Aanmelden kan via: info.wereldwijs@opron.nl
Geef daarbij aan:
• De keuze ochtend- of het middagprogramma
• Jouw functie
• Eventuele hulpvraag vooraf.

We zien je graag op deze dag! Delen wordt op prijs gesteld.