Schoolgids 
Onze schoolgids is bedoeld voor de ouders/verzorgers die nu kinderen op onze school hebben en voor ouder/verzorgers van nieuwe leerlingen. In deze gids proberen we u een indruk te geven van onze school en wat u van ons onderwijs mag verwachten.  

Om de schoolgids te bekijken, klik hier.

Schooljaarplan 
In het schooljaarplan 2023-2024 staat beschreven aan welke doelen de school werkt.

Om het schooljaarplan te bekijken, klik hier.

Schooljaarverslag 
In het schooljaarverslag ziet u een evaluatieve terugblik op het afgelopen schooljaar; welke resultaten hebben we behaald en wat betekent dat voor onze beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar.

Om het schooljaarverslag te bekijken, klik hier.

Schoolondersteuningsprofiel 
In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft onze school aan hoe de ondersteuning en begeleiding op de school eruit ziet.

Om het schooljaarverslag te bekijken, klik hier.